Chữ inox ăn mòn

Bảng inox: trên chất liệu inox trắng xước mờ, inox trắng bóng, hay inox vàng, inox vàng mờ khắc ăn mòn chữ, logo sơn màu theo thiết kế, dâp cạnh hoặc uốn nổi tạo nên khối bảng hiệu inox hình vuông, bảng inox hình tròn, bảng inox hình oval…

Bảng khắc inox xước mờ

Bảng ăn mòn inox

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *